Coturnix – vaktelsläktet

Vaktlarna tillhör släktet Coturnix, vilket för närvarande består av fem olika nu levande arter. Namnet Coturnix kommer från det latinska namnet på den vaktel som lever i Europa. Släktet Coturnix tillhör ordningen Galliformes och familjen Phasianidae, och alla vaktlar är alltså hönsfåglar hemmahörandes i fasanfågelfamiljen.

De fem nu levande medlemmarna av Coturnix är:

vaktel

Förhistoriska och historiska, nu utdöda, medlemmar av Coturnix

Släktet Coturnix innehåller förutom de nu levande arterna även fem arter som dog ut redan under förhistorisk tid, och en femte som dog ut så pass sent som 1800-talet.

 • Kanarievaktel (Coturnix gomerae) – förhistorisk art
 • Madeiravaktel (Coturnix lignorum) – förhistorisk art
 • Sãovicentevaktel (Coturnix centensis) – förhistorisk art
 • Portosantovaktel (Coturnix alabrevis) – förhistorisk art
 • Coturnix gallica, en fossil art hittad i sydvästra och centrala Europa och daterad till perioden sen oligocen – sen miocen
 • Nyazeelandvaktel (Coturnix novaezelandiae) – dog ut på 1870-talet

Nyazeelandvakteln är nära besläktad med stäppvakteln (Coturnix pectoralis) som lever i Australien.

Tidigare medlemmar av Coturnix som flyttats

Förr inkluderades även asiatisk blåvaktel, afrikansk blåvaktel och brunvaktel i släktet Coturnix, men DNA-studier har visat att de inte är så nära släkt med övriga medlemmar av Coturnix som man tidigare trodde.

Flera auktoriteter placerar numera asiatiska blåvaktel, afrikansk blåvaktel och brunvaktel som enda medlemmar av släktet Synoicus. Det finns dock experter som argumenterar för att brunvakteln ska stanna i Coturnix, och att den asiatiska blåvakteln och den afrikanska blåvakteln ska läggas i det egna släktet Excalfactoria.

När alla tre läggs i släktet Synoicus blir artnamnen följande:

 • Brunvaktel: Synoicus ypsilophorus
 • Asiatisk blåvaktel: Synoicus chinensis
 • Afrikansk blåvaktel: Synoicus adansonii

Den alternativa lösningen är:

 • Brunvaktel: Coturnix ypsilophorus
 • Asiatisk blåvaktel: Excalfactoria chinensis
 • Afrikansk blåvaktel: Excalfactoria adansonii

Den asiatiska blåvakteln har ett stort utbredningsområde och delas in i många underarter. Den är inte helt ovanlig i husdjurshandeln, och i Sverige förekommer det att den säljs under beteckningarna kinesisk vaktel eller kinesisk dvärgvaktel.

Arter som borde läggas i Coturnix

DNA-studier har visat att både madagaskarhöna (Margaroperdix madagascariensis) och papuansk berghöna (Anurophasis monorthonyx) borde flyttas till släktet Coturnix, men någon sådan flytt har ännu inte skett formellt. Däremot har man i Sverige gett dem nya trivialnamn: madagaskarhönan är nu en madagaskarvaktel och den papuanska berghönan är en pauavaktel.